Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Přihlášení žáků k zájmovému vzdělávání ŠD na šk. rok 2017/2018

Přihlášení žáků k zájmovému vzdělávání ŠD na školní rok 2017/2018

 

Vážení rodiče,

ve dnech 15. – 18. května 2017 v čase 15:30 – 16:00 hodin bude probíhat přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání v ŠD pro školní rok 2017/2018.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje v tomto školním roce 1. nebo 2. třídu a máte zájem o jeho docházku do školní družiny v příštím školním roce, dostavte se do oddělení školní družiny Vašeho dítěte v některém z uvedených dnů k vyplnění přihlášky.

V těchto dnech se oddělení od 15:45 hodin nebudou slučovat, odpolední kroužky ŠD budou začínat od 16:00 hodin a v pondělí 15. 5. odpadne kroužek florbalu pí vychovatelky Červenkové.

 

Připomínáme:

 

  1. Vyplníte-li přihlášku a z jakéhokoliv důvodu nebude Vaše dítě nastupovat, oznamte tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. Umožníte tím včas zařadit do docházky jiné zájemce, kteří by nebyli přijati z důvodu naplněné kapacity.
  2. Nedostavíte-li se, předpokládáme, že nemáte o zájmové vzdělávání ŠD v příštím školním roce zájem. Později žáka z kapacitních důvodů nebude možné přijmout.
  3. Podmínky přijímání uchazečů jsou uvedeny v dokumentech zařízení ( ŠVP pro zájmové vzdělávání a Vnitřní řád školní družiny 2. ZŠ Plzeň), které jsou v elektronické podobě na webu školy nebo v tištěné podobě vedle nástěnky u vchodu do ŠD.

 

V Plzni dne 24. 4. 2017 

                

                 Ivana Vodňanská                      Mgr. Jaroslava Kuklová

            vedoucí vychovatelka ŠD                     ředitelka školy

 

 

Rodičům žáků budoucích čtvrtých a pátých tříd ve školním roce 2017/2018

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k velkému počtu žáků 1. – 3. tříd, kteří jsou k zájmovému vzdělávání školní družiny přijímáni přednostně, bude možné přijmout na příští školní rok z vyšších ročníků jen velmi omezený počet žáků.

Po uzavření přihlášek žáků z nižších ročníků budou do obsazení kapacity zařízení přijati zájemci z dalších ročníků na základě uvedených kritérii.

  

1.      Docházka do ŠD v tomto školním roce (pravidelnost docházky, časy odchodů).

2.      Bydliště (dojíždění, vzdálenost místa bydliště od školy).

3.      Docházka mladšího sourozence.

 

Odstřiženou a vyplněnou druhou část tiskopisu odevzdejte do 10. 5. 2017 ve školní družině vychovatelce Vašeho dítěte.

Písemná informace s rozhodnutím bude rozesílána pouze v případě kladného rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 16. 6. 2017. Zákonní zástupci v dopise budou současně vyzváni k vyplnění přihlášky pro příští školní rok. Rádi bychom Vám připomněli, že naši žáci mají možnost po vyučování několikrát týdně využívat školní knihovnu v budově školy (viz. rozvrh knihovny na webu školy).

 

 

 

V Plzni dne 27. 4. 2017     

                        

                Ivana Vodňanská                      Mgr. Jaroslava Kuklová

            vedoucí vychovatelka ŠD                     ředitelka školy

 

 

            

Důležité

Z důvodu konání sportovních příměstských táborů bude sportovní areál a tělocvična v období od 14. 8. do 18. 8. a od 21. 8. do 25. 8 2017 otevřena pro veřejnost až od 17 hodin. Děkujeme za pochopení.


Děkujeme za pochopení.
Žáci 4. - 5. tříd obdrží v těchto dnech informativní dopis o jejich zařazení do ŠD na šk. rok 2017/2018.

Rozdělení budoucích prvňáčků

spolu s dalšími důležitými informacemi najdete v této sekci.

Přihlášení žáků k zájmovému vzdělávání ŠD na šk. rok 2017/2018 zde. 

Upozornění

Uděluje se ředitelské volno. Více informací zde.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

2. základní škola přijme kuchařku/kuchaře

více informací v této sekci.

 

Pomozte se ŠD dětem v Africe. Více zde

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

 

Rychlé kontakty

design by SITMP