Socializační aktivity

Prostory školní knihovny jsou využívány i jednotlivými třídami. Nabízí možnost práce v týmech napříč předměty.