Železniční desatero

České dráhy vyhlásily výtvarnou soutěž ŽELEZNIČNÍ DESATERO.

Žáci 2.A se této soutěže zúčastnili. Nakreslili všechna pravidla bezpečného chování na železnici. Z celé České republiky bylo vybráno 5 výtvarných prací , které byly oceněny. Máme radost, že obrázky, které nakreslily děti třídy 2.A naší školy, mezi ně též patřily.

3.října jsme přivítali zástupce Českých drah, kteří dětem předali ocenění , promluvili s nimi o bezpečnosti na železnici a popřáli jim úspěchy v další práci.

Kompletní fotogalerie