Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Družina

Školní družina je součástí 2. základní školy, Schwarzova 20, příspěvkové organizace.

Sídlí spolu se školní jídelnou v samostatném křídle školní budovy a oddělení zřízená po navýšení početní kapacity ŠD využívají prostory tříd v budově školy.
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně 2. ZŠ, především z 1. – 3. ročníků. Podmínky pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ŠD jsou uvedeny v ŠVP ŠD.

 Žáci přijatí do ŠD se stávají účastníky zájmového vzdělávání ŠD a zařazují se do oddělení, která jsou věkově smíšená.

 

 Provozní doba ŠD

Je členěna na ranní blok 6:00 - 8:45 hodin (sloučená oddělení), odpolední blok s činností v odděleních od 11:40 (12:35) - 16:00 hodin.

Dále pokračuje činností v kroužcích organizovaných ŠD, a to dle jejich rozpisu a časového harmonogramu v rámci organizace školního roku. Nabídku zájmových kroužků pro žáky ŠD ve školním roce 2020-2021 najdete v tomto dokumentu.

Ve dnech třídních aktivů se prodlužuje provoz v oddělení s koncovou službou do 17:30 hodin, účast žáka oznámí zákonný zástupce vychovatelce předem.

 

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Den otevřených dveří

proběhne 13. 2. v čase od 14:30 - 17:00.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci budou zvařejněny s dostatečným předstihem.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP