Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Vážení rodiče,

Informace k přihlášení obědů:

 • na obědy je třeba nové žáky osobně přihlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny. K přihlášení je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si můžete vytisknout z našich webových stránek (sekce Dokumenty- přihláška ke stravování) nebo jí dostanete na místě . Dále po Vás budu chtít Vaše číslo účtu a kód banky, datum narození dítěte a telefonní čísla rodičů.
 • obědy se platí inkasem z účtu. Je třeba zadat svolení k inkasu z Vašeho účtu, naše číslo účtu je 727 988 339/ 0800. Prosím neuvádějte žádný variabilní symbol. Pokud chcete omezit inkaso finančním limitem, doporučuji limit na jedno dítě 1000,- Kč. Datum platnosti inkasa od…1. 9. 2023, platnost do… nemusíte vyplňovat (inkaso může platit celou školní docházku žáka na naší škole). Inkasovat platbu budu 1x měsíčně (vždy mezi 10. až 15. v měsíci). Potvrzení o založení inkasa (z banky nebo internetu) potřebuji doručit na email lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz nebo osobně do kanceláře školní jídelny ve dnech uvedených pro přihlášení prvňáčků nebo první týden v září. První měsíc (září 2023) Vám z Vašeho účtu strhnu 900,- Kč zálohu na potraviny. Další měsíce se platí stravné zpětně (v říjnu za projedené obědy v září, v listopadu za projedené obědy v říjnu atd.). V červenci dochází k vyrovnání zálohy- odečtou se projedené obědy v červnu a přeplatek zálohy Vám pošlu zpět na Váš účet.
 • bezkontaktní čip na obědy dostávají žáci nastupující do naší školy zdarma. Při ukončení docházky ve školní jídelně je povinnost bezkontaktní čip vrátit nebo zaplatit 115,- Kč (pokud nelze čip vrátit nebo je nefunkční). V případě ztráty nebo poškození si strávník koupí nový čip za 115,- Kč.
 • pokud chcete využít možnost přihlašování a odhlašování obědů nebo změnu oběda č.1 na oběd č.2 přes internet prostřednictvím portálu Strava.cz je nutné to nahlásit při přihlašování žáka. Do portálu Strava.cz se dostanete přes portál Škola on line - ostatní moduly- stravovací systém. Přihlašovací údaje do portálu Škola on line dostanete na začátku září od třídního učitele.

V Plzni dne 9. 3. 2023

Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny

 


Vážení rodiče,
vítáme Vaše dítě do školy. Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

 • budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
 • povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
 • budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak je plní
 • soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
 • zvyknete je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
 • navyknete jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
 • naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
 • navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:

Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.

Co potřebujeme v první třídě:

 • aktovku
 • přezůvky
 • kufřík cca 35 x 22 cm
 • razítko s celým jménem
 • zásobník na čísla
 • podložka na modelínu
 • igelit Vv
 • nůžky kovové kulaté – 2 krát
 • 1 – 2 štětce (kulaté; menší ) a 1 štětec plochý
 • desky na sešity
 • 2 hadříky; nádobu na vodu
 • Tv – úbor + boty se světlou podrážkou (neklouzavé)
 • ubrousek (látka) na svačinu
 • ořezávátko se zásobníkem
 • penál
 • měkký míček (ne tenisový)
 • švihadlo
 • zástěrku
 • barevné papíry
 • modelína
 • tužka 2x (č. 2)
 • guma, notýsek ( 644 ), lepidlo - 2 krát
 • vodové barvy (nejlépe KOHINOR )
 • papírové kapesníčky
 
 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Den otevřených dveří

proběhne 13. 2. v čase od 14:30 - 17:00.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci budou zvařejněny s dostatečným předstihem.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP