Dokumenty

Nový uvolňovací lístek platný od školního roku 2021/2022

Aktuální informace před zahájením školního roku 2020/2021 pro rodiče žáků na odloučeném pracovišti

Aktuální informace před zahájením školního roku 2020/2021

Vnitřní předpis o úplatě zájmového vzdělávání ve ŠD

Vnitřní řád ŠD

Dodatek k provozu a režimu VŘ ŠD

ŠVP ŠD

ŠVP - dodatek

Žádost o snížení nebo osvobození od úplaty

 

ŠVP ŠD - obsah činnosti kroužků 2021/2022:

Obsah činnosti kroužku ŠD - Floorball

Obsah činnosti kroužku ŠD - Keramický kroužek

Obsah činnosti kroužku ŠD - Kreativní kroužek

Obsah činnosti kroužku ŠD - Kroužek AJ

Obsah činnosti kroužku ŠD - Výtvarný kroužek

Obsah činnosti kroužku ŠD - Street Dance

Obsah činnosti kroužku ŠD - Malý zdravotník