Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Různé

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení najdete v tomto dokumentu.

Informace k přihlášení žáků do ŠD 2020/2021

  1. Informace v tomto souboru.
  2. Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021 v tomto souboru.
  3. Formulář, kterým sdělíte zájem o ŠD ve školním roce 2020/2021 - pouze pro budoucí 4. a 5. ročníky - v tomto souboru.

Školní družina – informace k přihlášce do ŠD pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

Vážení rodiče,

v měsíci květnu jsme se věnovali agendě přihlášek žáků budoucích druhých až třetích ročníků a registraci zájemců ze čtvrtých až pátých ročníků.

U budoucích prvních tříd již máme evidenci zájmu o ŠD ze zápisového listu žáka k povinné školní docházce, který jste vyplňovali počátkem měsíce dubna pří zápisu do školy: https://zs2.plzen.eu/Files/2019/SD/ZapisySD2020-2021.pdf

V případě, že někdo opomenul zřetelně označit, byl již telefonicky kontaktován.

Nyní v měsíci červnu si dovolujeme oslovit vás, zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků, abyste závazně vyplnili a odevzdali tiskopis přihlášky:
https://zs2.plzen.eu/Files/zs2/Dokumenty_druzina/tiskopisPrihlaskaSDsk.r.2020-2021-3.pdf

V případě, že jste vyplněnou přihlášku odevzdali mezi žáky ostatních ročníků, znovu nevyplňujte. Pokud by vám některé věci byly nesrozumitelné, můžete zaslat váš dotaz na emailovou adresu: vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz

Jak vyplnit přihlášku:
1) Vyplňte přihlášku pouze v případě vážného zájmu s tím, že se vaše dítě bude skutečně účastnit pravidelné docházky.
2) Údaje vyplňte čitelně, bez přepisování, škrtání, nejlépe tiskacím nebo hůlkovým písmem,
u třídy vyplňte pouze číslo ročníku: 1.
3) U státní příslušnosti se uvádí stát: ČR, SR aj. nikoliv národnost: česká, slovenská aj.
4) Má-li dítě zdravotní problémy, nezapomeňte je v příslušném řádku uvést, jinak doplňte např.: nemá, žádné, zdráv apod.
5) Tabulku s odchody nyní nevyplňujte, budete vyplňovat na začátku školního roku s vychovatelkou. Máte tedy dost času si předběžně naplánovat kdy, s kým a jak bude vaše dítě ze zařízení odcházet a na webu školy v sekci ŠD se seznámit s Vnitřním řádem ŠD
a souvisejícími dokumenty. Upozorňujeme, že pro odchody je nutné dodržovat stanovené časy: 13:30 – 14:00 h (před pobytem venku) nebo 15:00 – 16:00 h (po návratu z venku).
6) Nezapomeňte na podpis obou zákonných zástupců.
7) Nebude-li vaše dítě z nějakého důvodu k docházce nastupovat a vy budete mít přihlášku odevzdanou, oznamte předem tuto skutečnost včas (emailem, telefonicky), aby bylo možné místo nabídnout zájemci z vyššího ročníku.
8) První den školního roku se žáci i vy seznámíte s vychovatelkou oddělení, do kterého bude vaše dítě podle třídy zařazeno. Při té příležitosti počítáme pro vás s krátkou informativní schůzkou.
9) Do zájmových útvarů školní družiny se žáci přihlašují elektronicky až v druhé polovině září, na počátku měsíce bude představena aktuální nabídka kroužků na nový školní rok.
10) Úplata za ŠD se hradí se pololetně ve výši 1050,- Kč (210,- Kč/měsíc).
https://zs2.plzen.eu/Files/2019/SD/VnitrnipredpisouplatezazajmovevzdelavanivSDpl.odsk.r.2018-19.pdf VS pro platbu vám bude sdělen v září, do té doby platbu nezasílejte.

Jak odevzdat přihlášku:
U vchodu do školní družiny je umístěna uzamčená schránka, do které vyplněnou přihlášku vhoďte v pracovních dnech nejpozději do 12. 6. 2020, o víkendu bývá areál uzavřen.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

ÚŘEDNÍ HODINY ČERVENEC-SRPEN

STŘEDA
9 - 12 hod.

Organizace 1. týdne šk. r. 2020/2021

Informace k organizaci prvního školního týdne najdete v tomto souboru.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

SPŠS profesora Švejcara - Letní škola

Propagační leták letní školy najdete zde. Přihlášku spolu s harmonogramem najdete zde.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

Budoucí 1. ročníky

Informace k rozdělení tříd a organizace prvního dne školního roku 2020/2021 najdete v tomto článku.

ŠD informace k prominutí úplaty

více informací v tomto článku.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Sportovní kempy

nabídka sportovních kempů je stále aktuální. Více informací v tomto letáku.

Výsledky losování do 1.A

pro školní rok 2020/2021
v tomto souboru.

Informace pro budoucí
1. třídy k přihlášce do ŠD

naleznete v této sekci.

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Podrobnosti v tomto souboru.

Přihlašování do ŠD na školní rok 2020/2021

Důležité informace a potřebné soubory zde.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

ŠD - informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

Vážení rodiče, přečtěte si prosím tento dopis.

! Informace k uzavření školy a formuláři OČR
v tomto článku.

 

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP