Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Různé

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení najdete v tomto dokumentu.

Informace k přihlášení žáků do ŠD 2020/2021

  1. Informace v tomto souboru.
  2. Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021 v tomto souboru.
  3. Formulář, kterým sdělíte zájem o ŠD ve školním roce 2020/2021 - pouze pro budoucí 4. a 5. ročníky - v tomto souboru.

Školní družina – informace k přihlášce do ŠD pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

Vážení rodiče,

v měsíci květnu jsme se věnovali agendě přihlášek žáků budoucích druhých až třetích ročníků a registraci zájemců ze čtvrtých až pátých ročníků.

U budoucích prvních tříd již máme evidenci zájmu o ŠD ze zápisového listu žáka k povinné školní docházce, který jste vyplňovali počátkem měsíce dubna pří zápisu do školy: https://zs2.plzen.eu/Files/2019/SD/ZapisySD2020-2021.pdf

V případě, že někdo opomenul zřetelně označit, byl již telefonicky kontaktován.

Nyní v měsíci červnu si dovolujeme oslovit vás, zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků, abyste závazně vyplnili a odevzdali tiskopis přihlášky:
https://zs2.plzen.eu/Files/zs2/Dokumenty_druzina/tiskopisPrihlaskaSDsk.r.2020-2021-3.pdf

V případě, že jste vyplněnou přihlášku odevzdali mezi žáky ostatních ročníků, znovu nevyplňujte. Pokud by vám některé věci byly nesrozumitelné, můžete zaslat váš dotaz na emailovou adresu: vodnanskaiv@zs2.plzen-edu.cz

Jak vyplnit přihlášku:
1) Vyplňte přihlášku pouze v případě vážného zájmu s tím, že se vaše dítě bude skutečně účastnit pravidelné docházky.
2) Údaje vyplňte čitelně, bez přepisování, škrtání, nejlépe tiskacím nebo hůlkovým písmem,
u třídy vyplňte pouze číslo ročníku: 1.
3) U státní příslušnosti se uvádí stát: ČR, SR aj. nikoliv národnost: česká, slovenská aj.
4) Má-li dítě zdravotní problémy, nezapomeňte je v příslušném řádku uvést, jinak doplňte např.: nemá, žádné, zdráv apod.
5) Tabulku s odchody nyní nevyplňujte, budete vyplňovat na začátku školního roku s vychovatelkou. Máte tedy dost času si předběžně naplánovat kdy, s kým a jak bude vaše dítě ze zařízení odcházet a na webu školy v sekci ŠD se seznámit s Vnitřním řádem ŠD
a souvisejícími dokumenty. Upozorňujeme, že pro odchody je nutné dodržovat stanovené časy: 13:30 – 14:00 h (před pobytem venku) nebo 15:00 – 16:00 h (po návratu z venku).
6) Nezapomeňte na podpis obou zákonných zástupců.
7) Nebude-li vaše dítě z nějakého důvodu k docházce nastupovat a vy budete mít přihlášku odevzdanou, oznamte předem tuto skutečnost včas (emailem, telefonicky), aby bylo možné místo nabídnout zájemci z vyššího ročníku.
8) První den školního roku se žáci i vy seznámíte s vychovatelkou oddělení, do kterého bude vaše dítě podle třídy zařazeno. Při té příležitosti počítáme pro vás s krátkou informativní schůzkou.
9) Do zájmových útvarů školní družiny se žáci přihlašují elektronicky až v druhé polovině září, na počátku měsíce bude představena aktuální nabídka kroužků na nový školní rok.
10) Úplata za ŠD se hradí se pololetně ve výši 1050,- Kč (210,- Kč/měsíc).
https://zs2.plzen.eu/Files/2019/SD/VnitrnipredpisouplatezazajmovevzdelavanivSDpl.odsk.r.2018-19.pdf VS pro platbu vám bude sdělen v září, do té doby platbu nezasílejte.

Jak odevzdat přihlášku:
U vchodu do školní družiny je umístěna uzamčená schránka, do které vyplněnou přihlášku vhoďte v pracovních dnech nejpozději do 12. 6. 2020, o víkendu bývá areál uzavřen.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné v tomto dokumentu MPSV.

Upozornění

Na základě rozhodnutí vlády o uzavření škol přechází 1. a 2. stupeň 2. ZŠ od 14. 10. 2020 na povinnou distanční výuku. Předpokládaný návrat žáků je 2. 11. 2020.
Mgr. Jaroslava Kuklová, ředitelka školy

Informace školní jídelny

Od středy 14.10.2020 je škola zavřená a všichni žáci mají automaticky odhlášené obědy. Pokud má někdo zájem o oběd, přihlásí se co nejdříve (nejlépe do středy 14.10. do 12 hodin) u paní Lohrové na tel. 378 027 114 nebo na emailu lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz , kde dostane bližší informace. Platí i pro žáky z odloučeného pracoviště. V případě zájmu o oběd, kontaktujte paní Lohrovou a i žáci z odloučeného pracoviště budou mít oběd na 2.ZŠ.

POZOR ZMĚNA!

Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se obědy do nádob pro cizí strávníky a nemocné děti vydávají od 10,30 hodin do 10,55 hodin.

Informace v souvislosti s COVID-19

seznam opatření v naší škole najdete v tomto souboru.

POZOR ZMĚNA!

Od 1.9.2020 se obědy pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole, vydávají do nádob pouze první den jejich nepřítomnosti (pak je nutné obědy odhlásit) u zadního vchodu kuchyně(u hřiště) v době
od 11.00 do 11.25 hodin.

ŠD

Aktuální informace před zahájením školního roku 2020/2021 najdete ve složce ŠD - dokumenty.

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení najdete v tomto odkazu.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

ŠD informace k prominutí úplaty za 2. pololetí školního roku 2019/2020

více informací v tomto článku.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Výsledky losování do 1.A

pro školní rok 2020/2021
v tomto souboru.

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Podrobnosti v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP