Jídelna - ceník

Ceník školní jídelny

Vedoucí: Monika Lohrová
(tel: 378 027 114 nebo 378 027 123)

Cena obědů od 1. 9. 2022:

7 až 10 let: 35,- Kč
11 až 14 let: 37,- Kč
15 až 18 let: 40,- Kč
Cizí strávníci: 80,-

V novém školním roce jsou všichni povinni se ke stravování opět přihlásit. Pokud již chodili do ŠJ, stačí telefonicky nebo e-mailem.

První medium (kartičku nebo čip) dostává strávník školní jídelny zdarma.

Při neodevzdání kartičky zaplatí strávník 40,- Kč.

Při ztrátě či zničení čipu zaplatí strávník 115,- Kč.