Čtení stále pomáhá

I v tomto školním roce by naše škola ráda podpořila projekt „Čtení pomáhá“. Cílem tohoto projektu je podněcovat děti k četbě a zároveň přiblížit dětem charitativní činnost. Podrobnosti o tomto projektu můžete získat na stránkách www.ctenipomaha.cz, kde se také děti mohou zaregistrovat a do projektu se tak zapojit. O projektu jsou děti informovány i ve školní knihovně. Abychom i v tomto školním roce podpořili zájem dětí o čtení, budeme zveřejňovat na webových stránkách školy v sekci Knihovna – „Čtení pomáhá“ a ve školním časopisu jména čtenářů naší školy, kteří se do projektu zapojí. Podmínkou je vyplnění anketních lístků, které jsou k dispozici v knihovně.

Doufáme, že i v tomto školním roce se zapojí velký počet dětí, stejně jako v letech minulých, kdy žáci naší školy přispěli prostřednictvím svého čtení částkou
přes 20 000 Kč na charitativní účely.