Jak trávili Vánoce naši hrdinové

Jak trávili Vánoce hrdinové knížek? Při další čtenářské dílně popisovali žáci vánoční oslavy nebo zvyky hrdinů svých knížek. U části žáků kupodivu chyběl dostatek fantazie, jiní si s tématem poradili velmi dobře.

Malý princ o Vánocích? Je otázka, jestli vůbec nějaké Vánoce slaví, ale já si myslím, že ano, protože je to dítě jako každé jiné. Štědrý večer na planetce B 612 Malého prince probíhá jako poklidný večer s beránkem v náručí, pokud ho Malý princ unese, a s růží po boku. Možná budou mít ozdobený baobab. Kdo ví? Ale určitě ve štědrovečerním programu nesmí chybět pozorování západu Slunce a hvězd, malých rolniček.