Literární výchova hrou

Mnoho hodin v literatuře jsme věnovali poznávání děl významných českých autorů. Jestli nám něco v hlavičkách zůstalo, jsme zjistili formou literární hry ve školní knihovně. Děti se učí důsledně vyhledávat autory či díla autorů, navzájem spolupracovat a prezentovat své výsledky před svými spolužáky. I tak lze získat informace z oblasti literatury. Výroba didaktických pomůcek byla součástí literární výchovy hrou. Tyto pomůcky mohou děti používat v jiných ročnících i v jiných hodinách literatury.

Kompletní fotogalerie