Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů a nepovinných předmětů.

Mediální výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Štíbrová

Společenskovědní seminář

Vyučující: Mgr. Dana Soukupová, Mgr. Jakub Heicl

Konverzace v anglickém jazyce

Vyučující: Mgr. Jana Karlíčková

NEPOVINNÉ:

Cvičení výslovnosti

Vyučující: Mgr. Štěpánka Elgrová

Zdravotní tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Edita Hrubá

Sborový zpěv

Vyučující: Mgr. Štěpánka Frenáková