Volitelné předměty

Seznam volitelných předmětů a nepovinných předmětů.

Společenskovědní seminář

Vyučující: Mgr. Jaroslav Batěk (6.B), Mgr. Jakub Heicl (6.A), Mgr. Miroslava Švecová (6.C)

Seminář z informatiky

Vyučující: Mgr. Jan Švajcr (6.r)

Konverzace v Aj

Vyučující: Mgr. Tomáš Baloun (9.C), Mgr. Jana Schöniger (9.B), Mgr. Martina Stránská (9.A)

NEPOVINNÉ:

Cvičení výslovnosti

Vyučující: Mgr. Štěpánka Elgrová

Zdravotní tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Edita Hrubá, Mgr. Jaroslava Kuklová

Sborový zpěv (1. stupeň)

Vyučující: