Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Hodnocení školní družiny na základě dotazníků ve školním roce 2012/2013

Hodnocení školní družiny na základě dotazníků ve školním roce 2012/2013

 

Školní družina v průběhu 2. pololetí školního roku 2012/13 provedla v rámci evaluace školy dotazníkové anonymní šetření mezi rodiči žáků, kteří navštěvují školní družinu. Z odevzdaných 131 dotazníků vyplývá, že rodiče hodnotí družinu jako zařízení, které poskytuje jejich dětem bezpečné zázemí a které děti rády navštěvují a jsou v něm spokojené. Velmi pozitivně byla ohodnocena spolupráce s vychovatelkami, kladně byly hodnoceny akce organizované školní družinou, dále se rodiče shodují, že ŠD má v okolí dobrou pověst.
Až na několik výjimek většina odpovědí potvrdila jako vyhovující také provozní dobu a nabídku zájmových kroužků ŠD. 
Možnost vyjádřit své náměty či připomínky k zařízení a jeho činnosti využilo pouze několik jednotlivců s následujícími poznámkami: prodloužení provozní doby, rozšíření a navýšení kapacity kroužků, malé a nedostatečné prostory ŠD, nevhodnost umístění oddělení do tříd. K připomínkám byly vyvozeny následující závěry. Provozní doba ŠD bude ponechána beze změn, vzhledem k tomu, že požadavek na prodloužení provozní doby se objevil pouze v několika případech. Zájmové kroužky doplňují pravidelnou výchovně vzdělávací činnost školní družiny. Není v možnostech zařízení nahradit nabídkou zájmových útvarů střediska volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností), základní uměleckou nebo jazykovou školu, přesto naše ŠD nabízí 13 zájmových útvarů - flétna, keramika, floorball, sportovní kroužek, kreativ, výtvarný kroužek, plavecký výcvik 1. a 2. tříd, 5 kroužků AJ a v letošním školním roce je mělo možnost navštěvovat cca 160 žáků. S ohledem na uvedené skutečnosti lze jejich skladbu i  počet účastníků považovat za více než uspokojivý.

Zájem o ŠD vedl k navýšení původní kapacity počtu žáků, jež převyšuje prostorovou kapacitu budovy ŠD. Jedná se o 90 žáků, kteří by jinak nemohli být přijati k docházce do ŠD, z tohoto důvodu byla umístěna 3 oddělení do tříd v budově školy. Jsme si vědomi, že se nejedná o ideální situaci, ale řešení spočívající ve vybudování vlastních nových prostorů je odvislé od finančních prostředků, a proto se snažíme je několik let prosadit v návrhu rozpočtu, který opakovaně zasíláme zřizovateli naší organizace.

Výsledky dotazníkového šetření dokumentují přiložené tabulky.

 

Zpracovala:

Ivana Vodňanská, vedoucí vychovatelka ŠD

Zpracované tabulky dotazníků nalezne zde

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Připomínáme

V úterý 25.2. začíná kroužek plavání ŠD pro přihlášené prvňáčky. Ve stejný den odpadá kroužek keramiky a kreativu, z důvodu konání Dne otevřených dveří.

Den otevřených dveří

pozvánka na den otevřených dveří naší školy

Informace k zápisu
do 1. tříd

Informace najdete v tomto souboru.

Sportovní kempy

Nabídku letošních příměstských táborů najdete v tomto letáku.

V sekci užitečné odkazy

byly umístěny informace k přijímacímu řízení na SŠ a víceletá gymnázia.

Změna času PPP

Pedagogicko-psychologické poradenství (1x měsíčně) - změna času konzultací - nově 13:00 - 15:00 hod.

Upozornění

Od 1. 9. 2019. dochází ke změnám v ceníku pronájmu sportovního areálu a tělocvičny. Více informací zde.

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP