Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Hodnocení školní družiny na základě dotazníků ve školním roce 2012/2013

Hodnocení školní družiny na základě dotazníků ve školním roce 2012/2013

 

Školní družina v průběhu 2. pololetí školního roku 2012/13 provedla v rámci evaluace školy dotazníkové anonymní šetření mezi rodiči žáků, kteří navštěvují školní družinu. Z odevzdaných 131 dotazníků vyplývá, že rodiče hodnotí družinu jako zařízení, které poskytuje jejich dětem bezpečné zázemí a které děti rády navštěvují a jsou v něm spokojené. Velmi pozitivně byla ohodnocena spolupráce s vychovatelkami, kladně byly hodnoceny akce organizované školní družinou, dále se rodiče shodují, že ŠD má v okolí dobrou pověst.
Až na několik výjimek většina odpovědí potvrdila jako vyhovující také provozní dobu a nabídku zájmových kroužků ŠD. 
Možnost vyjádřit své náměty či připomínky k zařízení a jeho činnosti využilo pouze několik jednotlivců s následujícími poznámkami: prodloužení provozní doby, rozšíření a navýšení kapacity kroužků, malé a nedostatečné prostory ŠD, nevhodnost umístění oddělení do tříd. K připomínkám byly vyvozeny následující závěry. Provozní doba ŠD bude ponechána beze změn, vzhledem k tomu, že požadavek na prodloužení provozní doby se objevil pouze v několika případech. Zájmové kroužky doplňují pravidelnou výchovně vzdělávací činnost školní družiny. Není v možnostech zařízení nahradit nabídkou zájmových útvarů střediska volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností), základní uměleckou nebo jazykovou školu, přesto naše ŠD nabízí 13 zájmových útvarů - flétna, keramika, floorball, sportovní kroužek, kreativ, výtvarný kroužek, plavecký výcvik 1. a 2. tříd, 5 kroužků AJ a v letošním školním roce je mělo možnost navštěvovat cca 160 žáků. S ohledem na uvedené skutečnosti lze jejich skladbu i  počet účastníků považovat za více než uspokojivý.

Zájem o ŠD vedl k navýšení původní kapacity počtu žáků, jež převyšuje prostorovou kapacitu budovy ŠD. Jedná se o 90 žáků, kteří by jinak nemohli být přijati k docházce do ŠD, z tohoto důvodu byla umístěna 3 oddělení do tříd v budově školy. Jsme si vědomi, že se nejedná o ideální situaci, ale řešení spočívající ve vybudování vlastních nových prostorů je odvislé od finančních prostředků, a proto se snažíme je několik let prosadit v návrhu rozpočtu, který opakovaně zasíláme zřizovateli naší organizace.

Výsledky dotazníkového šetření dokumentují přiložené tabulky.

 

Zpracovala:

Ivana Vodňanská, vedoucí vychovatelka ŠD

Zpracované tabulky dotazníků nalezne zde

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP