Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Dopis prvňáčkům:

Milí prvňáčkové,
slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 a předání pomůcek do vašich aktovek proběhne 4. 9. 2016 (8.15 – 9.00 hod).

Paní učitelky si vás a vaše nejbližší vyzvednou v 8.10 hod před budovou školy.
Společně půjdete do svých tříd, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací.
Těšíme se na vás!

Vážení rodiče, vítáme Vaše dítě do školy.
Rozdělení dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 najdete v tomto souboru.

 

 


 

Informace školní jídelny

Přihlášení a placení obědů budoucích prvňáčků:

Místo: kancelář školní jídelny

Pokladní hodiny:

  • úterý 22. 8. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
  • středa 23. 8. 2017 od 8.00 do 13.00 hodin

ve výjimečných případech je možné přijít zaplatit obědy:

  • ve čtvrtek 31. 8. 2017 od 8.00 do 13.00 hodin
  • v pátek 1. 9. 2017 od 8.00 do 13.00 hodin

Z důvodu slavnostního zahájení školního roku není možné přihlašovat obědy nových prvňáčků dne 4. 9. 2017.

Informace k přihlášení obědů:

  • na obědy je třeba nové žáky osobně přihlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny. Při přihlášení vyplníte přihlášku ke stravování, kterou dostanete na místě. Dále po Vás budu chtít Vaše číslo účtu a kód banky, datum narození dítěte a telefonní čísla rodičů.
  • obědy se platí inkasem z účtu. První měsíc (září 2016) Vám z Vašeho účtu strhnu 600,- Kč zálohu na potraviny. Další měsíce se platí stravné zpětně (v říjnu za projedené obědy v září, v listopadu za projedené obědy v říjnu atd.). V červenci dochází k vyrovnání zálohy - odečtou se projedené obědy v červnu a přeplatek zálohy Vám pošlu zpět na Váš účet.
  • ve výjimečných případech lze platit obědy hotově v kanceláři školní jídelny.
  • bezkontaktní čip na obědy dostávají žáci nastupující do naší školy zdarma. Při ukončení docházky ve školní jídelně je povinnost bezkontaktní čip vrátit nebo zaplatit 115,- Kč (pokud nelze čip vrátit nebo je nefunkční). V případě ztráty nebo poškození si strávník koupí nový čip za 115,- Kč.


V Plzni dne 15. 3. 2017 Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny

 Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

- budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
- povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
- budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný příkaz, a důsledně sledovat, jak je plní
- soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
- zvyknete jej na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
- navyknete je, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
- povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
- naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
- povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
- navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Čemu mě naučíš maminko?
Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Umýt si ruce. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici a křižovatku, abych nepotřeboval / a / tvůj doprovod.

Co potřebujeme v první třídě:
- přezůvky
- kufřík 35 x 22 cm
- razítko s celým jménem
- zásobník na čísla i s čísly a tečkami do 20
- podložka na modelínu
- igelit Vv
- nůžky kovové kulaté
- 1 – 2 štětce (kulaté; menší ) a 1 štětec plochý
- desky na sešity
- 2 hadříky; nádobu na vodu
- Tv – úbor + boty se světlou podrážkou ( neklouzavé )
- aktovku
- ubrousek ( látka ) na svačinu
- ořezávátko
- penál
- měkký míček ( ne tenisový )
- švihadlo
- zástěrku
- barevné papíry, náčrtník
- modelína
- tužka 2x ( č. 2 )
- guma, notýsek (644), lepidlo
- vodové barvy (nejlépe KOHINOOR)
- papírové kapesníčky

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Den otevřených dveří

Pozvánka

2. základní škola přijme kuchařku/kuchaře.

Více informací v této sekci.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Nabídka zájmových kroužků ŠD pro šk. rok 2017/2018 zde.

 

Rozpis odd. ŠD a přidělení žáků do jednotlivých oddělení na šk. rok 2017/2018 zde.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Pomozte se ŠD dětem v Africe. 

Více zde

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP