Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Pedagogicko-psychologické poradenství

Důležité kontakty v případě krizových
situací najdete v tomto souboru.

Škola se snaží vytvářet podmínky pro pozitivní klima školy. Hlavní úsilí je zaměřeno
na prevenci nežádoucích vztahů mezi žáky. Rodiče a zejména žáci mají možnost se obrátit při řešení svých problémů na vedení školy, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, třídní učitele.

Ve škole je realizovaný dlouhodobý primárně preventivní program realizovaný lektory P-centra.

Na vhodně zvoleném místě je umístěna schránka důvěry. Na nástěnce ve 2. patře se žáci mohou seznámit s informacemi o průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště.

Na pomoc rodičům, učitelům a dětem naší školy byly ve spolupráci s PPP v Plzni zřízeny konzultační hodiny zaměřené na pedagogicko–psychologické poradenství. Poradenství se koná v místnosti pedagogicko-psychologické poradny v půdní vestavbě a je provozováno zdarma.

Poradenští pracovníci na škole nabízejí:

  • individuální konzultace s učiteli, rodiči - konzultace k výchovným a výukovým obtížím dětí
  • metodická podpora, možnost konzultace nastavených Podpůrných opatření
  • informace o odborné literatuře, o kompenzačních didaktických pomůckách, kontakty na odborníky v rámci Plzně
  • v případě zájmu o konzultaci nás prosím informujte dopředu na níže uvedených e-mailech

Termíny bezplatných konzultací pro školní rok 2021/2022:

Mgr. Martin Kovář - speciální psycholog (377 468 145)
martin.kovar@pepor-plzen.cz
Mgr. Veronika Podhrázská - speciální pedagog
veronika.podhrazska@pepor-plzen.cz

Út 19. 10. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 23. 11. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 14. 12. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 18. 01. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 22. 02. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 22. 03. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 26. 04. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 10. 05. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 21. 06. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 


Na případné změny termínů bude upozorněno na webových stránkách školy.
Poradenství je provozováno zdarma.

Výchovná poradkyně – Mgr. Monika Kurková, tel.: 378 027 115
Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy s rodiči.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 5. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 32,- Kč
11-14 let   oběd za 34,- Kč
15-18 let   oběd za 36,- Kč
cizí stráv.  oběd za 74,- Kč 

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP