Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Pedagogicko-psychologické poradenství

Důležité kontakty v případě krizových
situací najdete v tomto souboru.

Škola se snaží vytvářet podmínky pro pozitivní klima školy. Hlavní úsilí je zaměřeno
na prevenci nežádoucích vztahů mezi žáky. Rodiče a zejména žáci mají možnost se obrátit při řešení svých problémů na vedení školy, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, třídní učitele.

Ve škole je realizovaný dlouhodobý primárně preventivní program realizovaný lektory P-centra.

Na vhodně zvoleném místě je umístěna schránka důvěry. Na nástěnce ve 2. patře se žáci mohou seznámit s informacemi o průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště.

Na pomoc rodičům, učitelům a dětem naší školy byly ve spolupráci s PPP v Plzni zřízeny konzultační hodiny zaměřené na pedagogicko–psychologické poradenství. Poradenství se koná v místnosti pedagogicko-psychologické poradny v půdní vestavbě a je provozováno zdarma.

Poradenští pracovníci na škole nabízejí:

  • individuální konzultace s učiteli, rodiči - konzultace k výchovným a výukovým obtížím dětí
  • metodická podpora, možnost konzultace nastavených Podpůrných opatření
  • informace o odborné literatuře, o kompenzačních didaktických pomůckách, kontakty na odborníky v rámci Plzně
  • v případě zájmu o konzultaci nás prosím informujte dopředu na níže uvedených e-mailech

Termíny bezplatných konzultací pro školní rok 2021/2022:

Mgr. Martin Kovář - speciální psycholog (377 468 145)
martin.kovar@pepor-plzen.cz
Mgr. Veronika Podhrázská - speciální pedagog
veronika.podhrazska@pepor-plzen.cz

Út 19. 10. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 23. 11. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 14. 12. 2021 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 18. 01. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 22. 02. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 22. 03. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 26. 04. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 10. 05. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 
Út 21. 06. 2022 / 13:00 - 15:00 hod. 


Na případné změny termínů bude upozorněno na webových stránkách školy.
Poradenství je provozováno zdarma.

Výchovná poradkyně – Mgr. Monika Kurková, tel.: 378 027 115
Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy s rodiči.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Ředitelské volno

Vážení rodiče, z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2.ZŠ

 

Aktuální informace k platbám ŠD na 2. pololetí naleznete zde.

ŠD

Aktuální informace týkající se kroužků ŠD naleznete zde.

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

se dozvíte z tohoto letáku

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

najdete v tomto dokumentu

Stravování na SOU

pro budoucí 2.B a 2.C je popsáno v těchto dvou dokumentech:
Soubor 1
Soubor 2

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

 

Vážení rodiče,
z důvodu nemocnosti a karantén pedagogických pracovníků nejsme již schopni zajistit organizaci výuky a bezpečnost dětí.
Proto v pátek dne 28.1.2022 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno.
Obědy v pátek zajištěny nebudou a všem strávníkům budou odhlášeny.

Vedení 2. ZŠ

  

Rychlé kontakty

design by SITMP