Obecné informace

Televizní reportáž o naší škole ze ZAK TV.

Organizace vyučování na 2.ZŠ

0. hodina: 7:00 - 7:45
1. hodina: 8:00 - 8:45
2. hodina: 8:55 - 9:40
3. hodina: 10:00 - 10:45
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 11:50 - 12:35
6. hodina: 12:45 - 13:30Odpolední vyučování:

6.B

Čtvrtek: 14:00 - 15:30 (Tělesná výchova - celá třída)

7.A, 7.B, 7.C

Úterý: 13:10 - 14:40  (Tělesná výchova - dívky)
Středa: 14:00 - 15:30 (Tělesná výchova - hoši)

8.A

Pondělí: 14:00 - 15:30 (Tělesná výchova - hoši)
Středa: 14:00 - 15:30 (Výtvarná výchova - liché týdny)

8.B

Pondělí: 14:00 - 15:30 (Tělesná výchova - hoši)
Středa: 14:00 - 15:30 (Výtvarná výchova - liché týdny)

8.C

Pondělí: 14:00 - 15:30 (Tělesná výchova - hoši)
Středa: 14:00 - 15:30 (Pracovní výchova - celá třída - sudé týdny)

9.A

Čtvrtek: 14:00 - 15:30 (Pracovní výchova - sudé týdny)
Čtvrtek: 14:00 - 15:30 (Informatika - liché týdny)

9.B

Středa: 14:00 - 15:30 (Výtvarná výchova - liché týdny)
Středa: 14:00 - 15:30 (Informatika - sudé týdny)

9.C

Středa: 14:00 - 15:30 (Výtvarná výchova - sudé týdny)
Středa: 14:00 - 15:30 (Informatika - liché týdny)


Třídy 2. stupně (6.A, 6.C, 8.A+B+C dívky, 9.ročníky)

Pondělí až pátek: 7:10 - 8:40 (Tělesná výchova)

Škola byla otevřena roku 1956. Od roku 1998 je právní subjekt zřízený Magistrátem města Plzně. Vyučuje se zde podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 2. ZŠ

Budova je typický produkt architektury 50. let. Součástí budovy je křídlo školní družiny s jídelnou a dále křídlo s tělocvičnou. Mezi křídly budovy se nachází uzavřený prostor zvaný atrium, který slouží za příznivého počasí k trávení velkých přestávek, ale také k výuce. V letech 2009 a 2010 byly v rámci projektu „Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba“ vybudovány nové učebny, knihovna s infocentrem a pedagogicko psychlogická poradna. Instalací výtahu byl do školy zajištěn bezbariérový přístup.

V budově je 27 učeben, z toho 5 odborných (počítačová učebna, jazyková učebna, učebna hudební a výtvarné výchovy a laboratoř chemie a fyziky). Dále v budově můžeme najít cvičnou kuchyňku a dílny. K září 2015 byl stav žáků 592. Šatny jsou řešeny formou individuálních šatních skříněk.

Žáci si dle zájmu mohou vybrat z několika volitelných předmětů a odpoledne mohou trávit v zájmových kroužcích pořádaných na půdě školy.