Školská rada

O školské radě

Rada školy byla zřízena MMP. Skládá se z pedagogů, zástupců MMP a rodičů žáků. Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření školy a schvalovat rozpočet a vyjadřovat se k zásadním koncepčním změnám.

Zákonní zástupci žáků: Veronika Rubriciusová, Mgr. Markéta Stašková

Zástupci pracovníků školy: Mgr. Eva Schimkowská, Mgr. Dana Soukupová

Zástupci zřizovatele: Jan Tětek, Mgr. Daniel Petříček