Zápis dětí

Kdy se koná den otevřených dveří? Kdy se koná zápis do 1. tříd? Co by mělo dítě u zápisu umět?

Informace Školní družiny

Bude-li v příštím školním roce Vaše dítě žákem naší školy a máte zájem o jeho docházku do školní družiny, vyplníte a odevzdáte samostatnou přihlášku ŠD. Bližší Informace i tiskopis přihlášky budou koncem měsíce dubna zveřejněny
na těchto webových stránkách.

  


 

Přihlášení a placení obědů budoucích prvňáčků :

Místo - kancelář školní jídelny

Úřední hodiny pro přihlášení prvňáčků

ve výjimečných případech je možné přijít přihlásit obědy

Z důvodu slavnostního zahájení školního roku není možné přihlašovat obědy nových prvňáčků dne 1. 9. 2022.

Informace k přihlášení obědů:

V Plzni dne 23. 3. 2022

Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny

 


Vážení rodiče,
vítáme Vaše dítě do školy. Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:

Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.

Co potřebujeme v první třídě: