Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Registrace k zápisu a zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 se bude konat na naší škole
v sobotu 1. dubna v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Krok č. 1 - Registrace k zápisu

Elektronická registrace bude spuštěna zde na webových stránkách školy ve čtvrtek 30. března v době od 8:00 do 18:00 hod. Registraci můžete provést z domova, z jakéhokoliv počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu. Během této registrace si budete moci vybrat čas zápisu. Důležité informace následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou při registraci (prosíme o důkladnou kontrolu správnosti e-mailové adresy). K provedení registrace po vás budou požadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt dítěte a údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa).

! Elektronická registrace zde !

Návod na vyplnění elektronické registrace

Na základě této elektronické registrace vám bude přiděleno registrační číslo, čas zápisu a třída, kde bude zápis proveden. Toto číslo si dobře uchovejte. Vaše dítě je pod ním vedeno a objeví se i na zápisovém listu.

Krok č. 2 - Zápis

K zápisu se dostavte v daném termínu a s sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněný zápisový list.

Dokumenty k zápisu

Zápisový list (PDF)
Žádost o odklad (PDF)
Kritéria školy pro přijímání žáků 1. ročníků (PDF)
Posouzení optimální připravenosti dítěte (PDF)
Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma (WEB)

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno písemně, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod registračními čísly na úřední desce školy na dveřích školy a na našich webových stránkách.

Nastane-li situace, že bude více zájemců o přijetí do 1. ročníku, než je v možnostech školy přijmout, bude o přijetí rozhodovat los, jako jediná spravedlivá možnost výběru.

Časový harmonogram v případě losování:

4. 4. 2023 - neveřejné losování. Losují členové školské rady za přítomnosti vedení školy.
12. 4. 2023 - zveřejnění výsledků losování (pořadí losování).
17. 4. 2023 - v případě, že využijete Vašeho práva k nahlédnutí do spisu, máte možnost v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy nahlédnout do spisu o průběhu losování.
20. 4. 2023 - zveřejnění výsledků přijetí do 1. ročníků.

 

Informace Školní družiny

Bude-li v příštím školním roce Vaše dítě žákem naší školy a máte zájem o jeho docházku do školní družiny, vyplníte a odevzdáte samostatnou přihlášku ŠD. Bližší Informace i tiskopis přihlášky budou koncem měsíce dubna zveřejněny
na těchto webových stránkách.

  


 

Přihlášení a placení obědů budoucích prvňáčků :

Místo - kancelář školní jídelny

Úřední hodiny pro přihlášení prvňáčků

 • čtvrtek 24. 8. 2023 od 14.00 do 18.00 hodin

 • pátek 25. 8. 2023 od 9.00 do 13.00 hodin

ve výjimečných případech je možné přijít přihlásit obědy

 • v úterý 30. 8. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin

Z důvodu slavnostního zahájení školního roku není možné přihlašovat obědy nových prvňáčků dne 4. 9. 2023.

Informace k přihlášení obědů:

 • na obědy je třeba nové žáky osobně přihlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny. K přihlášení je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si můžete vytisknout z našich webových stránek (sekce Dokumenty- přihláška ke stravování) nebo jí dostanete na místě . Dále po Vás budu chtít Vaše číslo účtu a kód banky, datum narození dítěte a telefonní čísla rodičů.
 • obědy se platí inkasem z účtu. Je třeba zadat svolení k inkasu z Vašeho účtu, naše číslo účtu je 727 988 339/ 0800. Prosím neuvádějte žádný variabilní symbol. Pokud chcete omezit inkaso finančním limitem, doporučuji limit na jedno dítě 1000,- Kč. Datum platnosti inkasa od…1. 9. 2023, platnost do… nemusíte vyplňovat (inkaso může platit celou školní docházku žáka na naší škole). Inkasovat platbu budu 1x měsíčně (vždy mezi 10. až 15. v měsíci). Potvrzení o založení inkasa (z banky nebo internetu) potřebuji doručit na email lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz nebo osobně do kanceláře školní jídelny ve dnech uvedených pro přihlášení prvňáčků nebo první týden v září. První měsíc (září 2023) Vám z Vašeho účtu strhnu 900,- Kč zálohu na potraviny. Další měsíce se platí stravné zpětně (v říjnu za projedené obědy v září, v listopadu za projedené obědy v říjnu atd.). V červenci dochází k vyrovnání zálohy- odečtou se projedené obědy v červnu a přeplatek zálohy Vám pošlu zpět na Váš účet.
 • bezkontaktní čip na obědy dostávají žáci nastupující do naší školy zdarma. Při ukončení docházky ve školní jídelně je povinnost bezkontaktní čip vrátit nebo zaplatit 115,- Kč (pokud nelze čip vrátit nebo je nefunkční). V případě ztráty nebo poškození si strávník koupí nový čip za 115,- Kč.
 • pokud chcete využít možnost přihlašování a odhlašování obědů nebo změnu oběda č.1 na oběd č.2 přes internet prostřednictvím portálu Strava.cz je nutné to nahlásit při přihlašování žáka. Do portálu Strava.cz se dostanete přes portál Škola on line - ostatní moduly- stravovací systém. Přihlašovací údaje do portálu Škola on line dostanete na začátku září od třídního učitele.

V Plzni dne 9. 3. 2023

Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny

 


Vážení rodiče,
vítáme Vaše dítě do školy. Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

 • budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
 • povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
 • budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak je plní
 • soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
 • zvyknete je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
 • navyknete jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
 • naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
 • navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:

Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.

Co potřebujeme v první třídě:

 • aktovku
 • přezůvky
 • kufřík cca 35 x 22 cm
 • razítko s celým jménem
 • zásobník na čísla
 • podložka na modelínu
 • igelit Vv
 • nůžky kovové kulaté – 2 krát
 • 1 – 2 štětce (kulaté; menší ) a 1 štětec plochý
 • desky na sešity
 • 2 hadříky; nádobu na vodu
 • Tv – úbor + boty se světlou podrážkou (neklouzavé)
 • ubrousek (látka) na svačinu
 • ořezávátko se zásobníkem
 • penál
 • měkký míček (ne tenisový)
 • švihadlo
 • zástěrku
 • barevné papíry
 • modelína
 • tužka 2x (č. 2)
 • guma, notýsek ( 644 ), lepidlo - 2 krát
 • vodové barvy (nejlépe KOHINOR )
 • papírové kapesníčky

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Třídní aktivy

proběhnou v úterý 16. 5.
od 16:00 pro 1. stupeň a 
od 16:30 pro 2. stupeň

Zápis ukrajinských dětí

informace k zápisu najdete
v tomto článku

Kroužek Aj

Z důvodu dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Vodňanské, odpadá až do odvolání středeční kroužek angličtiny. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP