Slib andílků

Vychovatelky ŠD připravily letos dárek především pro rodiče – pokusily se udělat z jejich  dětí andílky.
Velký andělský slib se konal v atriu školy, samozřejmě za přítomnosti rodičů, kteří přichystali malým andílkům patřičný bílý oděv.
Adventní odpoledne plné dárků, vánočních písní, tance a dobré nálady nám připomnělo, že Vánoce jsou za dveřmi. Další fotografie zde.