Těžký život poustevníka

U příležitosti výstavy Poustevnci a poustevny v Plzeňském kraji v církevním muzeu byla vyhlášena soutěž s názvem Těžký život poustevníka, kde žáci Keramického kroužku školní družiny získali zvláštní ocenění. Úkolem byla trojrozměrná výtvarná díla na téma života postevníků. Pro lepší představu nám byly zaslány tři pověsti poustevníku z Plzně a okolí - pověst o Lochotovi z Lochotína, o svatém Vintíři a o poustevníkovi Břímotovi. Díla našich žáků můžete vidět až do konce května v Církevním muzeu v Plzni. Fotogalerie zde.