Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Přihlášení žáků budoucích 4. a 5. tříd do ŠD na školní rok 2016/2017

Rodičům žáků budoucích čtvrtých a pátých tříd ve školním roce 2016/2017

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k velkému počtu žáků 1. – 3. tříd, kteří jsou na základě Vnitřního předpisu o přijímání žáků do ŠD k zájmovému vzdělávání školní družiny přijímáni přednostně, bude možné přijmout na příští školní rok z vyšších ročníků jen velmi omezený počet žáků.

Po uzavření přihlášek žáků z nižších ročníků budou do obsazení kapacity zařízení přijati zájemci z dalších ročníků na základě uvedených kritérii.

  

1.      Docházka do ŠD v tomto školním roce (pravidelnost docházky, časy odchodů).

2.      Bydliště (dojíždění, vzdálenost místa bydliště od školy).

3.      Docházka mladšího sourozence.

 

Odstřiženou a vyplněnou druhou část tiskopisu odevzdejte do 3. 5. 2016 ve školní družině vychovatelce Vašeho dítěte.

Písemná informace s rozhodnutím bude rozesílána pouze v případě kladného rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 30. 5. 2016. Zákonní zástupci v dopise budou současně vyzváni k vyplnění přihlášky pro příští školní rok. Rádi bychom Vám připomněli, že naši žáci mají možnost po vyučování několikrát týdně využívat školní knihovnu v budově školy (viz. rozvrh knihovny na webu školy).

 

 

 

V Plzni dne 20. 4. 2016       

                     

 Ivana Vodňanská                      Mgr. Jaroslava Kuklová

 vedoucí vychovatelka ŠD                     ředitelka školy

                                                             

 

 

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP