Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Přihlášení žáků k zájmovému vzdělávání ŠD na školní rok 2016/2017

Přihlášení žáků k zájmovému vzdělávání ŠD na školní rok 2016/2017

 

Vážení rodiče,

ve dnech 3. – 5. května 2016 v čase 15:45 – 16:30 hodin bude probíhat přihlašování žáků k zájmovému vzdělávání v ŠD pro školní rok 2016/2017.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje v tomto školním roce 1. nebo 2. třídu a máte zájem
o jeho docházku do školní družiny v příštím školním roce, dostavte se do školní družiny v některém z uvedených dnů k vyplnění přihlášky. V těchto dnech je prodloužen provoz oddělení s koncovou službou do 16:30 hodin. Upozorňujeme, že prodloužený provoz platí pouze v daný den pro ty žáky, jejíchž zákonní zástupci se v příslušný den dostaví k vyplnění přihlášky.

 

Připomínáme:

 

  1. Vyplníte-li přihlášku a z jakéhokoliv důvodu nebude Vaše dítě k docházce do ŠD nastupovat, oznamte tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. Umožníte tím včas zařadit do docházky jiné zájemce, kteří by nebyli přijati z důvodu naplněné kapacity.
  2. Nedostavíte-li se, předpokládáme, že nemáte o docházku žáka do ŠD v příštím školním roce zájem. Později žáka z kapacitních důvodů nebude možné přijmout.
  3. O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ŠD rozhoduje ředitelka školy a řídí se Vnitřním předpisem
    o přijetí žáka do ŠD. Nepřijetí žáka je zákonnému zástupci sděleno písemně, a to nejpozději
    do 30 dnů od vyplnění přihlášky.

 

V Plzni dne 14. 4. 2016  

            

                                         Ivana Vodňanská                                               Mgr. Jaroslava Kuklová                         

                                      vedoucí vychovatelka ŠD                                               ředitelka školy

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP