Divadelní festival v Plutu 2016

Školní družina využila nabídky Minifestivalu divadla Pluto. Shlédli jsme pohádkové představení s názvem Co může divadlo, to nemůže poezie. V představení vystoupili i naši známí herci např. Pavel Kikinčuk v roli Polednice. Diváci byli vtaženi do děje pohádky a vyzkoušeli si, jak je herecké řemeslo složité. Nikdo neodešel bez odměny.