Půlhodinka s angličtinou

O kroužky angličtiny je v ŠD každoročně velký zájem. Kroužky jsou organizovány v malých skupinách čítající kolem deseti žáků a jejich hlavním cílem je nenásilnou a hravou formou seznámit děti s angličtinou.  Za pomoci her, písniček a jednoduchých pracovních listů děti poznávají základní slovní zásobu, učí se svá první anglická slovíčka, jednoduché věty a fráze.                                                        

Jsme velmi rádi, že jsme tento školní rok na některých našich hodinách mohli přivítat také rodilou mluvčí Lori Jordan, která na naší škole působí. S Lori přišla mezi nás nejen angličtina, ale také velký úsměv, bezprostřednost a hravost. Velmi rychle dokázala zapojit i nejmladší děti do anglické konverzace, ve které s nimi zopakovala a shrnula to, co se v předešlých lekcích naučily. Její návštěva byla pro naše kroužky nejen zpestřením, ale také velkým přínosem.

Fotografie z jejích návštěv v ŠD si můžete prohlédnout zde.