Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Půlhodinka s angličtinou

O kroužky angličtiny je v ŠD každoročně velký zájem. Kroužky jsou organizovány v malých skupinách čítající kolem deseti žáků a jejich hlavním cílem je nenásilnou a hravou formou seznámit děti s angličtinou.  Za pomoci her, písniček a jednoduchých pracovních listů děti poznávají základní slovní zásobu, učí se svá první anglická slovíčka, jednoduché věty a fráze.                                                        

Jsme velmi rádi, že jsme tento školní rok na některých našich hodinách mohli přivítat také rodilou mluvčí Lori Jordan, která na naší škole působí. S Lori přišla mezi nás nejen angličtina, ale také velký úsměv, bezprostřednost a hravost. Velmi rychle dokázala zapojit i nejmladší děti do anglické konverzace, ve které s nimi zopakovala a shrnula to, co se v předešlých lekcích naučily. Její návštěva byla pro naše kroužky nejen zpestřením, ale také velkým přínosem.

Fotografie z jejích návštěv v ŠD si můžete prohlédnout zde.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP