Cesta za pokladem velikonočního zajíčka

Cesta za pokladem velikonočního zajíčka

Rok utekl jako voda a děti ve školní družině si mohly po covidové pauze užít další velikonoční akci. Tentokrát se nesla v duchu honby za pokladem. Děti ze všech oddělení si vystřihly a dle své fantazie si pomalovaly čelenku se zaječími oušky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet práci s keramickou hlínou, ze které si děti vymodelovaly vlastního keramického zajíčka, kterého po vypálení v peci dostanou na památku domů. Po kreativní části je čekalo stopování velikonočního zajíčka, který všude po škole zanechal své stopy, díky kterým se děti dozvěděly o velikonočních tradicích. Stopy je zároveň zavedly na školní zahradu, kde byla rozmístěná jednotlivá stanoviště. Na zahradě je čekala například pohybová hra „Naštvaný beránek“… obdoba hry na babu. Nechybělo ani přenášení vajíček na lžíci či skákání v pytli. U posledního stanoviště děti přednesly velikonoční koledu. Odměnou jim bylo nalezení pokladu velikonočního zajíčka, čímž uzavřely odpoledne plné zábavy, pohybu a nově získaných zkušeností.