Sluneční škola

Pozvání na naši školu přijal cestovatel Štěpán Pastula, který přišel žákům 3.-5. tříd vyprávět o životě jejich vrstevníků ve Sluneční škole v severoindickém Himaláji. Kromě vlastních zážitků z cest, poutavého vyprávění, promítaných krásných fotografií a zajímavých videí, přinesl i několik předmětů na ukázku a odpovídal dětem na vše, co je zajímalo. Měly tak velkou příležitost seznámit se s kulturou a životem v tak odlišném světě a třeba se i zamyslet nad různými hodnotami…

Kompletní fotogalerie