Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Úborsko - adaptační kurz

Úborsko 20. - 23. 9. 2016

Žáci šestých ročníků strávili čtyři dny naplněné hrami, sportem, turistikou a dalšími aktivitami v Úborsku v podhůří Šumavy. Pobyt stmelil kolektivy obou tříd i dohlížející pedagogy. K dobré náladě přispěla i výborná kuchyně paní Jandové a pěkné počasí.


Úterý: Dne 20. září odjíždíme s 6. A a 6. B na Adaptační kurz do Úborska. Nastoupili jsme do vlaku. Sotva jsme přijeli, tak jsme se ubytovali. Následoval oběd. Po poledmím klidu jsme hráli hry, kde jsme spolupracovali. Paní učitelky nám daly volno. Mohli jsme dělat, co chceme. Například: tenis, stolní tenis, football, basketball, vybíjenou a podobně. Měli jsme vytvořit stopovačku pro druhou třidu. Myslím si, že se nám to povedlo! Byl večerní program. V skupinách po 5 a každý si měl vylosovat pohádkovou postavu a ve skupině vytvořit krátkou pohádku a všem ji předvést. Večerní program se prodloužil, byli jsme docela unavení, a tak jsme šli spát.

Středa: Po snídani přijely paní psycholožky z Pcentra. Dopoledne si vzaly 6. A a odpoledne 6. B. Když paní odjely, šli jsme na procházku do Pocínovic. Přišli jsme zpět a hned byla večeře. Večer byl táborák. Rozdělali jsme oheň a začali zpívat. Už byla zima a skoro všichni se šli zahřát do pokojů. Bylo už pozdě a tak jsme šli spát.

Čtvrtek: Po snídani byla hra, kde nás rozdělili do skupin po 5. Ve hře jsme si museli zapamatovat obrázek a pak ho nakreslit. Když jsme měli nasbírané namalované obrázky, hádali jsme, co je na nich za přísloví. Po obědě jsme šli na výlet do Nýrska. Vrátili jsme se až na večeři. Po večeři nám nám paní učitelky nachystaly DISKOTÉKU. Moc jsme si to užili a hodně tancovali. Po diskotéce jsme šli spát.

Pátek: Dne 23. září se vracíme domů. Po snídani jsme šli na pokoje dobalit věci a vynosit je ven. Šli jsme na oběd. Po obědě jsme šli na vlakovou zastávku, kde jsme chvíli čekali na vlak. Jeli jsme asi 2 hodiny. Přijeli jsme do Plzně, kde na nás čekali rodiče a odvezli nás domů. Moc se mi tam líbilo!

Text: Tereza Vimrová VI. B


Kompletní fotogalerie zde


Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP