Projekt Recyklohraní

V průběhu školního roku plnili žáci 3. C úkoly v rámci projektu Recyklohraní. Poprali se s tvořivými úkoly, při kterých se dozvídali zajímavé informace z oblasti třídění a recyklace odpadu. Nejvíce je bavilo například luštění tajných zpráv přes kopírovací papír, výroba větrníků, navrhování designu červených kontejnerů Asekol nebo třeba vymýšlení plakátů na podporu recyklace.

Kompletní fotogalerie zde