Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Terezín

Naše třída 9. B navštívila Terezína 10. Listopadu 2017. Opravdu ale víme, co všechno se tu za II. světové války odehrávalo? Žádný film ani kniha nemůže nahradit osobní návštěvu této národní kulturní památky. Terezín sloužil za II. světové války jako židovské ghetto a Malá pevnost jako vězení pražského gestapa. Toto místo dokazuje, jak je důležité neustále si připomínat události dějin, abychom na ně nezapomněli a historie se tak neopakovala.

Samotný Terezín je právě na tyto dva celky rozdělen. My jsme přijeli kolem deváté hodiny a začali Muzeem ghetta. Expozice vznikla ve spolupráci s bývalými vězni terezínského ghetta. V okolí se nachází další budovy s expozicemi, jako jsou: Bývalá Magdeburská kasárna, rekonstruovaná a otevřená.
Dále se v okolí nachází kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta, replika mansardy a bývalé krematorium na Židovském hřbitově. Během prohlídky se seznámíte s každodenním životem tisíců lidí, kteří se tísnili na minimálním prostoru s naprostou ztrátou soukromí, hladoví, často nemocní a zbaveni lidské důstojnosti. Přesto spousta z nich nepřestala doufat, že budou jednou opět svobodně žít.

V terezínském židovském ghettu žili muži, ženy i děti. Byl to tranzitní tábor, jehož konečnou stanicí se pro většinu lidí stala Osvětim. Ze všech desetitisíců lidí, kteří v ghettu žili, jmenujme např. čtrnáctiletého Petra Ginze, chlapce částečně židovského původu, autora a kreslíře, který se zde proslavil, tvorbou časopisu Vedem.

Malá pevnost fungovala v letech 1940–1945 jako věznice pražského gestapa. V Malé pevnosti je otevřená stálá expozice o historii policejní věznice. Podává svědectví o perzekuci českého národa za nacistického režimu v 2. světové válce a zaznamenává osudy českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše.

Prohlídka s průvodcem, která trvala cca hodinu. V prostorách Malé pevnosti se dozvíte, že většinu vězňů tvořili Češi, popř. Slováci, dále zde byli vězněni sovětští váleční zajatci a malé procento Židů, kteří se do pevnosti dostali za prohřešky v ghettu a pobývali ve velmi malých celách.
Hrubé chování velitele Heinricha Jöckela a jeho pomocníků z řad dozorců bylo stejné, jako v jakémkoli jiném koncentračním táboře nacistického Německa. Nezabíjely tu sice nikdy plynové komory, ale lidé umírali na šířící se nemoci, neošetřená nebo záměrně pozdě ošetřená zranění způsobená při práci nebo samotným chováním dozorců. Vězni byli trestáni za sebemenší prohřešky, často ale také naprosto bezdůvodně. Věčný hlad, nejistota, nedostatečné oblečení, hygiena, ztracené soukromí, téměř žádná lékařská péče a neustálé obavy z transportů na východ.
Přijeďte se podívat na místo, které nesmí být nikdy zapomenuto!

Autoři: Jan Matoušek, Jakub Svoboda

Kompletní fotogalerie (42 fotografií)

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Změny v přijímacím řízení na SŠ

Důležité informace najdete
na stránkách MŠMT.

ŠD

Provoz ŠD od 30. 11. 2020 v časovém rozsahu ráno a odpoledne beze změny. Zde najdete bližší informace k úpravě organizace ŠD 3. - 5. tříd. Informace budou zároveň rozeslány emailem během 27. 11. 2020. 1. a 2. ročníky pokračují ve stejném režimu platném od 18. 11.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vzhledem k situaci s nemocí covid-19 neproběhne původně plánovaný třídní aktiv. Důležité informace obdrží rodiče
od třídních učitelů e-mailem
do 27. 11. 2020
.

Od středy 18. 11.

probíhá výuka žáků 1. a 2. ročníků dle provizorního rozvrhu.

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné v tomto dokumentu MPSV.

Informace školní jídelny

Od středy 14.10.2020 je škola zavřená a všichni žáci mají automaticky odhlášené obědy. Pokud má někdo zájem o oběd, přihlásí se co nejdříve (nejlépe do středy 14.10. do 12 hodin) u paní Lohrové na tel. 378 027 114 nebo na emailu lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz , kde dostane bližší informace. Platí i pro žáky z odloučeného pracoviště. V případě zájmu o oběd, kontaktujte paní Lohrovou a i žáci z odloučeného pracoviště budou mít oběd na 2.ZŠ.

POZOR ZMĚNA!

Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se obědy do nádob pro cizí strávníky a nemocné děti vydávají od 10,30 hodin do 10,55 hodin.

Informace v souvislosti s COVID-19

seznam opatření v naší škole najdete v tomto souboru.

POZOR ZMĚNA!

Od 1.9.2020 se obědy pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole, vydávají do nádob pouze první den jejich nepřítomnosti (pak je nutné obědy odhlásit) u zadního vchodu kuchyně(u hřiště) v době
od 11.00 do 11.25 hodin.

ŠD

Aktuální informace před zahájením školního roku 2020/2021 najdete ve složce ŠD - dokumenty.

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení najdete v tomto odkazu.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

ŠD informace k prominutí úplaty za 2. pololetí školního roku 2019/2020

více informací v tomto článku.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Výsledky losování do 1.A

pro školní rok 2020/2021
v tomto souboru.

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Podrobnosti v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP