Lego

Při pracovních činnostech si děti z 2. B a 2. C zkoušejí své konstrukční dovednosti s legem.