Odvoz sběru

Zpráva ze školního žákovského parlamentu

Plánovaný odvoz papíru se uskutečnil v pátek 10.6. 2022, kdy se nám podařilo sebrat téměř 5 tun papíru. Celková vybraná částka činí 14 189 Kč.

Výtěžek z této podařené akce bude sloužit na renovaci stolů v atriu, které třídy využijí při venkovní výuce.

Velmi děkujeme všem rodičům a žákům za spolupráci!