Sběr papíru - upřesňující informace

Zpráva ze školního žákovského parlamentu - upřesněná informace

Auto pro odvoz papíru bude přistaveno před budovu 2. základní školy v pátek 10.6. 2022 v 7 hodin 20 minut.

Velmi prosíme o zapojení všech žáků školy, jelikož výtěžek z této akce bude sloužit na renovaci stolů v atriu, které třídy využívají při tolik oblíbené venkovní výuce.

Je možné nosit papír, staré knihy, sešity, letáky apod.

Děkujeme všem za spolupráci!