Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Důležité informace k prvnímu lednovému týdnu!

Provoz školy od 4. 1. 2021 vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. 12. 2020

  • osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků, vyučování od 8,00 – 11,40 (Tv pobyt venku, Hv pouze nauka), následuje ŠD v kmenových učebnách do 16 hodin, ranní družina od 6,00 hodin (příchod hlavním vchodem školy, stejný režim jako před vánočními prázdninami)
  • děti, které nenavštěvují ranní družinu, si vyzvednou třídní učitelky na stanovištích před školou v době od 7,45 – 7,50 hodin a odvedou do budovy školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých tříd
  • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem dle již zavedeného rozvrhu (všichni mají již odhlášené obědy i odloučené pracoviště)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Vážení rodiče,

děkuji vám za spolupráci. V tomto školním roce nás zřejmě ještě čeká tento obtížný způsob vzdělávání, ale věřím, že společnými silami to zvládneme.
Přeji vám za vedení školy a celý pedagogický sbor především pevné zdraví, klidný a úspěšný rok 2021.

Mgr. Jaroslava Kuklová

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Škola do odvolání uzavřena

více informací zde.

Zápisy pro školní rok 2021/2022

Vše podstatné najdete v tomto článku.

Nejnovější informace MŠMT - přijímací řízení

najdete pod tímto odkazem.

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné v tomto dokumentu MPSV.

POZOR ZMĚNA!

Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se obědy do nádob pro cizí strávníky a nemocné děti vydávají od 10,30 hodin do 10,55 hodin.

Informace v souvislosti s COVID-19

seznam opatření v naší škole najdete v tomto souboru.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP