Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Důležité informace k prvnímu lednovému týdnu!

Provoz školy od 4. 1. 2021 vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. 12. 2020

  • osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků, vyučování od 8,00 – 11,40 (Tv pobyt venku, Hv pouze nauka), následuje ŠD v kmenových učebnách do 16 hodin, ranní družina od 6,00 hodin (příchod hlavním vchodem školy, stejný režim jako před vánočními prázdninami)
  • děti, které nenavštěvují ranní družinu, si vyzvednou třídní učitelky na stanovištích před školou v době od 7,45 – 7,50 hodin a odvedou do budovy školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků z různých tříd
  • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem dle již zavedeného rozvrhu (všichni mají již odhlášené obědy i odloučené pracoviště)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Vážení rodiče,

děkuji vám za spolupráci. V tomto školním roce nás zřejmě ještě čeká tento obtížný způsob vzdělávání, ale věřím, že společnými silami to zvládneme.
Přeji vám za vedení školy a celý pedagogický sbor především pevné zdraví, klidný a úspěšný rok 2021.

Mgr. Jaroslava Kuklová

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Přihlášku ke stravování pro budoucí prvňáčky

spolu s dalšími důležitými informacemi najdete v sekci Jídelna

ŠD

Aktuální informace k přihlášení budoucích žáků 1. tříd do ŠD pro školní rok 2021/2022 v tomto dokumentu.

Výuka od 17. 5.

bude probíhat na 1. a 2. stupni v plném režimu, bez rotací. Testování žáků bude probíhat jednou týdně v pondělí antigenními testy nebo v první den přítomnosti žáka ve škole. Pro žáky platí povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor, žáky vybavte minimálně 2 rouškami na den. Provoz školní družiny bude probíhat ve třídách v plném režimu od 6 do 16 hodin, samostatný příchod i odchod žáků hlavním vchodem školy. Budova školní družiny uzavřena z důvodu stavebních prací.

Třídní aktivy

V úterý 25. 5. proběhnou on-line konzultace formou aplikace MS Teams
od 14 do 18 hodin
. Bližší informace k rezervaci jsou umístěny zde na stránkách. Obecné informace a pokyny sdělí e-mailem třídní učitelé.

Výsledky zápisů

do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 najdete v tomto souboru.

ŠD

Informace k přihlášení do ŠD na školní rok 2021/2022 pro žáky budoucích 2. a 3. tříd zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP