Netradiční Dětský den v 11. a 12. skupině

 ANI V TOMTO ZVLÁŠTNÍM ČASE

NEZAPOMNĚLI JSME SMÁT SE.

A TAK TEDY, NA DEN DĚTÍ,

BUBLINY AŤ VZHŮRU LETÍ!