EU - Peníze školám

Článek EU - Peníze školám

Úvod

 Úvod

 Na naší škole je od 1.4. 2011 realizován projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Vzdělávejme se, poznávejme se, hledejme cesty“. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Realizace projektu byla ukončena k 30.9. 2013.

Projektový záměr

Projektový záměr

Projektový záměr je k nahlédnutí zde.

Informace o průběhu projektu

Informace o průběhu projektu

V průběhu trvání projektu bylo vytvořeno 456 DUM (digitálních učebních materiálů)
 ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace a Umění a výchova a Mediální výchova. Tyto vzdělávací materiály jsou sdíleny na webových stránkách školy prostřednictvím emailových kontaktů na jednotlivé autory. Na vyžádání je možno zaslat podrobný seznam jednotlivých témat vzdělávacích materiálů.

Pedagogové naší školy absolvovali celkem 158 akreditovaných vzdělávacích programů.

V rámci individualizace výuky bylo odučeno 1080 vyučovacích hodin.

V rámci projektu byla podporovaná činnost školní knihovny za účelem zvyšování čtenářské a informační gramotnosti našich žáků.

Realizace projektu bude ukončena k 30.9. 2013.

Evidence DUM

Evidence DUM

Evidence DUM je k nahlédnutí zde.

Sdílení DUM

Sdílení DUM

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:5. - 9.
Autor:Mgr. Jana Karlíčková
Kontakt:karlickovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:8.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Prvouka
Ročník:3.
AutorMgr. Eva Páníková
Kontakt:panikovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Německý jazyk
Ročník:7.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:

kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6.
AutorMgr. Dana Soukupová
Kontakt:soukupovada@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:5.
AutorMgr. Eva Schimkowská
Kontakt:schimkowskaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Zeměpis
Ročník:6.
AutorMgr. Eva Volfová
Kontakt:volfovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Český jazyk
Ročník:5.
AutorMgr. Marta Pešková
Kontakt:peskovama@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8.
AutorMgr. Jana Šrámková
Kontakt:sramkovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
Předmět:Výtvarná výchova
Ročník:6., 7.
AutorMgr. Larisa Maříková
Kontakt:marikovala@zs2.plzen-edu.cz


Vzdělávací oblast:Průřezové téma
Předmět:Mediální výchova
Ročník:7.
AutorMgr. Lenka Štíbrová
Kontakt:stibrovale@zs2.plzen-edu.cz