Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

EU - Peníze školám

Informace o průběhu projektu

V průběhu trvání projektu bylo vytvořeno 456 DUM (digitálních učebních materiálů)
 ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace a Umění a výchova a Mediální výchova. Tyto vzdělávací materiály jsou sdíleny na webových stránkách školy prostřednictvím emailových kontaktů na jednotlivé autory. Na vyžádání je možno zaslat podrobný seznam jednotlivých témat vzdělávacích materiálů.

Pedagogové naší školy absolvovali celkem 158 akreditovaných vzdělávacích programů.

V rámci individualizace výuky bylo odučeno 1080 vyučovacích hodin.

V rámci projektu byla podporovaná činnost školní knihovny za účelem zvyšování čtenářské a informační gramotnosti našich žáků.

Realizace projektu bude ukončena k 30.9. 2013.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP