Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

EU - Peníze školám

Informace o průběhu projektu

V průběhu trvání projektu bylo vytvořeno 456 DUM (digitálních učebních materiálů)
 ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace a Umění a výchova a Mediální výchova. Tyto vzdělávací materiály jsou sdíleny na webových stránkách školy prostřednictvím emailových kontaktů na jednotlivé autory. Na vyžádání je možno zaslat podrobný seznam jednotlivých témat vzdělávacích materiálů.

Pedagogové naší školy absolvovali celkem 158 akreditovaných vzdělávacích programů.

V rámci individualizace výuky bylo odučeno 1080 vyučovacích hodin.

V rámci projektu byla podporovaná činnost školní knihovny za účelem zvyšování čtenářské a informační gramotnosti našich žáků.

Realizace projektu bude ukončena k 30.9. 2013.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro zaměstnance IZS

Školy pro zaměstnance vybraných profesí. Více informací v tomto souboru.

ŠD

Školní družina mimořádně v pondělí 12.4.19.4. ráno nebude v provozu z důvodu zahájení a seznámení žáků s testováním. Další informace k ŠD od 12.4. zde.

Informace k rotační výuce

Prezenční výuka v týdnu
od 12.4.- 16.4. 2021 bude probíhat ve třídách: 1.A, 1.C, 2.A, 4.B, 4.C, 5.B + 3.B, 3.C.
Ostatní třídy se budou vzdělávat dále v režimu distanční výuky.
Veškeré další informace budou zveřejněny v pátek (třídní učitelé zašlou info emailem zákonným zástupcům). 

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek

informace v Užitečných odkazech.

Den otevřených dveří

v letošním školním roce probíhá virtuálně. Více informací zde.

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Veškeré podstatné informace naleznete na této stránce.

Škola do odvolání uzavřena

více informací zde.

Školní hřiště a tělocvična do odvolání uzavřeny

více informací zde.

Zápisy pro školní rok 2021/2022

Vše podstatné najdete v tomto článku.

Nejnovější informace MŠMT - přijímací řízení

najdete pod tímto odkazem.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP