Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

EU - Peníze školám

Sdílení DUM

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:5. - 9.
Autor:Mgr. Jana Karlíčková
Kontakt:karlickovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:8.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Prvouka
Ročník:3.
AutorMgr. Eva Páníková
Kontakt:panikovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Německý jazyk
Ročník:7.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:

kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6.
AutorMgr. Dana Soukupová
Kontakt:soukupovada@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:5.
AutorMgr. Eva Schimkowská
Kontakt:schimkowskaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Zeměpis
Ročník:6.
AutorMgr. Eva Volfová
Kontakt:volfovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Český jazyk
Ročník:5.
AutorMgr. Marta Pešková
Kontakt:peskovama@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8.
AutorMgr. Jana Šrámková
Kontakt:sramkovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
Předmět:Výtvarná výchova
Ročník:6., 7.
AutorMgr. Larisa Maříková
Kontakt:marikovala@zs2.plzen-edu.cz


Vzdělávací oblast:Průřezové téma
Předmět:Mediální výchova
Ročník:7.
AutorMgr. Lenka Štíbrová
Kontakt:stibrovale@zs2.plzen-edu.cz

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro zaměstnance IZS

Školy pro zaměstnance vybraných profesí. Více informací v tomto souboru.

ŠD

Školní družina mimořádně v pondělí 12.4.19.4. ráno nebude v provozu z důvodu zahájení a seznámení žáků s testováním. Další informace k ŠD od 12.4. zde.

Informace k rotační výuce

Prezenční výuka v týdnu
od 12.4.- 16.4. 2021 bude probíhat ve třídách: 1.A, 1.C, 2.A, 4.B, 4.C, 5.B + 3.B, 3.C.
Ostatní třídy se budou vzdělávat dále v režimu distanční výuky.
Veškeré další informace budou zveřejněny v pátek (třídní učitelé zašlou info emailem zákonným zástupcům). 

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek

informace v Užitečných odkazech.

Den otevřených dveří

v letošním školním roce probíhá virtuálně. Více informací zde.

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Veškeré podstatné informace naleznete na této stránce.

Škola do odvolání uzavřena

více informací zde.

Školní hřiště a tělocvična do odvolání uzavřeny

více informací zde.

Zápisy pro školní rok 2021/2022

Vše podstatné najdete v tomto článku.

Nejnovější informace MŠMT - přijímací řízení

najdete pod tímto odkazem.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP