Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

EU - Peníze školám

Sdílení DUM

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:5. - 9.
Autor:Mgr. Jana Karlíčková
Kontakt:karlickovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Anglický jazyk
Ročník:8.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a jeho svět
Předmět:Prvouka
Ročník:3.
AutorMgr. Eva Páníková
Kontakt:panikovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Německý jazyk
Ročník:7.
AutorMgr. Radka Králová
Kontakt:

kralovara@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:6.
AutorMgr. Dana Soukupová
Kontakt:soukupovada@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:5.
AutorMgr. Eva Schimkowská
Kontakt:schimkowskaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a příroda
Předmět:Zeměpis
Ročník:6.
AutorMgr. Eva Volfová
Kontakt:volfovaev@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace
Předmět:Český jazyk
Ročník:5.
AutorMgr. Marta Pešková
Kontakt:peskovama@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Matematika a její aplikace
Předmět:Matematika
Ročník:8.
AutorMgr. Jana Šrámková
Kontakt:sramkovaja@zs2.plzen-edu.cz

Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
Předmět:Výtvarná výchova
Ročník:6., 7.
AutorMgr. Larisa Maříková
Kontakt:marikovala@zs2.plzen-edu.cz


Vzdělávací oblast:Průřezové téma
Předmět:Mediální výchova
Ročník:7.
AutorMgr. Lenka Štíbrová
Kontakt:stibrovale@zs2.plzen-edu.cz

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP