Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Granty OŠMT

Charakteristika projektu

Projekt reaguje na častý výskyt rizikového chování u dospívajících žáků zejména na 2. stupni základní školy. Právě realizací tohoto dlouhodobého primárně - preventivního programu je výskyt rizikového chování u žáků 2. ZŠ značně eliminován. Obsah programu je koncipován tak, aby docházelo k ovlivnění názorů a postojů žáků v oblasti rizikového chování správným a zároveň žádoucím směrem.

Tento projekt je vymezen jako čtyřletý, na 2. stupni se týká především žáků všech ročníků, tedy od 6. do 9. ročníku, kdy v každém ročníku probíhají celkem čtyři setkání v rozsahu dvou vyučovacích hodin během jednoho školního roku. Při přechodu žáků na 2. stupeň – v 6. ročníku, projekt otevírá adaptační kurz, který je zaměřen na utváření a formování základních pravidel pro nový kolektiv na 2. stupni školy. Jednotlivá setkání na sebe vždy navazují a vzájemně se i doplňují. Jejich provázanost je transparentní, je zohledněna ve způsobu realizace tohoto projektu. Dlouhodobý program realizují ve třídách lektoři preventivních aktivit P - centra v Plachého ulici č. 6 v Plzni, kteří vykonávají vlastní činnost pro školu již po dobu 21 let.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP