Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Granty OŠMT

Charakteristika projektu

Projekt reaguje na častý výskyt rizikového chování u dospívajících žáků zejména na 2. stupni základní školy. Právě realizací tohoto dlouhodobého primárně - preventivního programu je výskyt rizikového chování u žáků 2. ZŠ značně eliminován. Obsah programu je koncipován tak, aby docházelo k ovlivnění názorů a postojů žáků v oblasti rizikového chování správným a zároveň žádoucím směrem.

Tento projekt je vymezen jako čtyřletý, na 2. stupni se týká především žáků všech ročníků, tedy od 6. do 9. ročníku, kdy v každém ročníku probíhají celkem čtyři setkání v rozsahu dvou vyučovacích hodin během jednoho školního roku. Při přechodu žáků na 2. stupeň – v 6. ročníku, projekt otevírá adaptační kurz, který je zaměřen na utváření a formování základních pravidel pro nový kolektiv na 2. stupni školy. Jednotlivá setkání na sebe vždy navazují a vzájemně se i doplňují. Jejich provázanost je transparentní, je zohledněna ve způsobu realizace tohoto projektu. Dlouhodobý program realizují ve třídách lektoři preventivních aktivit P - centra v Plachého ulici č. 6 v Plzni, kteří vykonávají vlastní činnost pro školu již po dobu 21 let.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP