Granty OŠMT

Dotace na podporu aktivit k technickému vzdělávání

Dotace na podporu prevence kriminality

Charakteristika projektu

Projekt reaguje na častý výskyt rizikového chování u dospívajících žáků zejména na 2. stupni základní školy. Právě realizací tohoto dlouhodobého primárně - preventivního programu je výskyt rizikového chování u žáků 2. ZŠ značně eliminován. Obsah programu je koncipován tak, aby docházelo k ovlivnění názorů a postojů žáků v oblasti rizikového chování správným a zároveň žádoucím směrem.

Tento projekt je vymezen jako čtyřletý, na 2. stupni se týká především žáků všech ročníků, tedy od 6. do 9. ročníku, kdy v každém ročníku probíhají celkem čtyři setkání v rozsahu dvou vyučovacích hodin během jednoho školního roku. Při přechodu žáků na 2. stupeň – v 6. ročníku, projekt otevírá adaptační kurz, který je zaměřen na utváření a formování základních pravidel pro nový kolektiv na 2. stupni školy. Jednotlivá setkání na sebe vždy navazují a vzájemně se i doplňují. Jejich provázanost je transparentní, je zohledněna ve způsobu realizace tohoto projektu. Dlouhodobý program realizují ve třídách lektoři preventivních aktivit P - centra v Plachého ulici č. 6 v Plzni, kteří vykonávají vlastní činnost pro školu již po dobu 21 let.

Dotace na podporu tělovýchovných aktivit

Související články

Čokoládová tretra Česká republika v Ostravě - reprezentovala nás žákyně 2. třídy Anička Lukavská (běh 200m). V článku se nachází odkaz na seznam přihlášek s výkony jednotlivých účastníků.

Dotace na podporu volnočasových aktivit

PC pro seniory s asistencí žáků

Počítač nemusí být pro nás “strašákem“!

I pro nás může být užitečným ve vyhledávání nových informací i zdrojem zábavy.

Přijďte mezi nás vždy v úterý ve 13:30 do 2. základní školy ve Schwarzově ulici na hodinu výuky práce s počítačem pro seniory.

Jste srdečně vítáni!!!

Výuka je dotována Městským úřadem Plzeň 3.