OPVVV

Šablony I

V období od 25 .8. 2017 do 24. 8. 2019 je na naší škole realizován projekt „Šablony pro 2. ZŠ“ (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005284). V rámci projektu budou podpořeny aktivity společného vzdělávání, tandemová výuka, metoda CLIL, osobnostní a profesní rozvoj pedagogů a jejich vzájemná spolupráce a extrakurikulární aktivity.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a podpora inkluzivního vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a OP VVV.

Informační plakát projektu

Pro detail klikněte

Šablony II

V období od 1.9. 2019 – 31.8. 2021 bude na naší škole realizován projekt „Šablony II pro 2.ZŠ Plzeň“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012732).
V rámci projektu budou podpořeny aktivity inkluzivního vzdělávání. Dále tandemová výuka, projektová výuka, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a činnost školních klubů (čtenářského, klubu zábavné logiky a deskových her a badatelského). V neposlední řadě bude financováno další zavádění IT techniky do výuky.
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a podpora společného vzdělávání.

Tento projekt „Šablony II pro 2.ZŠ Plzeň“ je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát k projektu

Šablony III

V období od 1.9. 2021 – 30.6. 2023 bude na naší škole realizován projekt „Šablony III pro 2.ZŠ Plzeň“ (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020144).

V rámci projektu budou podpořeny aktivity inkluzivního vzdělávání (doučování žáků) a extrakurikulární vzdělávání formou činnosti školních klubů (čtenářského, klubu zábavné logiky a deskových her a badatelského, klubu cizích jazyků). V průběhu projektu budou realizovány projektové dny napříč vzdělávacími oblastmi. V neposlední řadě bude financováno další zavádění IT techniky do výuky.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a podpora společného vzdělávání.

Tento projekt „Šablony III pro 2.ZŠ Plzeň“ je spolufinancován Evropskou unií.