Polytechnická výchova

Dotační program „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“ – realizace projektu „Krok za krokem k manuální dovednosti“, který byl využit k úhradě vstupů do Techmanie Science Centra a vybavení školní dílny např. trafopájkami, závitořeznými sadami a akušroubováky pro práci žáků.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.