Půdní vestavba

Článek Půdní vestavba

Půdní vestavba

Název projektu: Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba

Staveniště předáno: 16.7.2009

Dokončení: 31.8.2010

Dodavatel stavby: STAVPRAN, s.r.o.

Za podpory: Evropský fond pro regionální rozvoj ROP jihozápad

Stavební dozor: p. Bauer
 

 

Atrium

Projekt "Zelené oázy aneb škola za školou"

Škola se rozhodla předělat stávající atrium tak, aby bylo možno jej využívat co nejvíce. Své představy o podobě atria kreslili žáci koncem školního roku 2005/06. Spolu se svými učiteli vybrali nejlepší návrhy a nápady, poté se nad nimi sešli s vedením školy a paní projektantkou.

Tématem návrhu je „Zahrada čtyř živlů“, každému elementu – vodě, zemi, vzduchu a ohni je věnována část zahrady. Škola získala od Nadačního fondu Zelený poklad 188 000 Kč (www.zelenypoklad.org) projekt podpořili i ÚMO 3 a Rada rodičů při 2.ZŠ.

Slavnostní otevření atria proběhlo v květnu 2008. Pronájem zrekonstruovaného atria je možný pro školní i společenské akce, kapacita je cca 100 míst.

Hřiště

Slavnostní otevření

V říjnu 2006 se naší škole podařilo dokončit rekonstrukci sportovního areálu s celkovými náklady 13 miliónů korun. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. 1. etapu v roce 2002 financovali MŠMT, Magistrát města Plzně a 2. ZŠ. Na 2. etapě v roce 2005 se finančně podíleli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, ÚMO 3 a 2. ZŠ. Na dokončení 3. etapy rekonstrukce přispěli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, Nadace ČEZ a 2. ZŠ. V areálu je hřiště na minifotbal a házenou. Okolo je čtyřdráhový atletický ovál s rovinkou 100 m, dále 2 sektory pro skok do dálky, sektor skoku vysokého a sektor vrhu koulí. Jsou zde i 2 tenisové kurty s jednou tréninkovou stěnou a jedno víceúčelové hřiště pro basketbal a tenis. Na přírodním svahu nad cílovou rovinkou byla postavena tribunka zhruba pro 170 lidí.

Slavnostní otevření rekonstruovaného areálu proběhlo 10. října 2006 za přítomnosti zástupců Magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, Nadace ČEZ a dalších hostů.

Článek z Plzeňského deníku z 11.10.2006:

Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce byl rozdělen do tří etap. První řeší jižní část (fotbalové hřiště, běžecký ovál 200m, skok daleký a hřiště na přehazovanou), druhá pak dvě tenisová a hod koulí. Třetí pak poslední třetí tenisový kurt a tribunku pro diváky.