Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Půdní vestavba

Slavnostní otevření

V říjnu 2006 se naší škole podařilo dokončit rekonstrukci sportovního areálu s celkovými náklady 13 miliónů korun. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. 1. etapu v roce 2002 financovali MŠMT, Magistrát města Plzně a 2. ZŠ. Na 2. etapě v roce 2005 se finančně podíleli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, ÚMO 3 a 2. ZŠ. Na dokončení 3. etapy rekonstrukce přispěli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, Nadace ČEZ a 2. ZŠ. V areálu je hřiště na minifotbal a házenou. Okolo je čtyřdráhový atletický ovál s rovinkou 100 m, dále 2 sektory pro skok do dálky, sektor skoku vysokého a sektor vrhu koulí. Jsou zde i 2 tenisové kurty s jednou tréninkovou stěnou a jedno víceúčelové hřiště pro basketbal a tenis. Na přírodním svahu nad cílovou rovinkou byla postavena tribunka zhruba pro 170 lidí.

Slavnostní otevření rekonstruovaného areálu proběhlo 10. října 2006 za přítomnosti zástupců Magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, Nadace ČEZ a dalších hostů.

Článek z Plzeňského deníku z 11.10.2006:

Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce byl rozdělen do tří etap. První řeší jižní část (fotbalové hřiště, běžecký ovál 200m, skok daleký a hřiště na přehazovanou), druhá pak dvě tenisová a hod koulí. Třetí pak poslední třetí tenisový kurt a tribunku pro diváky.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Інформація про результати зарахування

Dokument PDF

Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu - Ми хотіли б звернути вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору

který se bude konat na 2. základní škole dne 25. 8. 2022 (10:00 – 14:00).
яка відбудеться в 2 -й початковій школі
25 серпня 2022 року (10:00 – 14:00).
Dokument PDF

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti - Спеціальне зарахування для українських дітей

Kritéria - dokument PDF

Příloha: Přihláška (Заява) - dokument PDF

ŠD

Informace k přihlášení budoucích prvňáčků do ŠD najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Informace po zápisech do 1. ročníků

Informace najdete v tomto článku.

Sportovní kempy 2022

leták ke sportovním kempům pro letošní rok si můžete prohlédnout zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP