Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Půdní vestavba

Slavnostní otevření

V říjnu 2006 se naší škole podařilo dokončit rekonstrukci sportovního areálu s celkovými náklady 13 miliónů korun. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. 1. etapu v roce 2002 financovali MŠMT, Magistrát města Plzně a 2. ZŠ. Na 2. etapě v roce 2005 se finančně podíleli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, ÚMO 3 a 2. ZŠ. Na dokončení 3. etapy rekonstrukce přispěli Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, Nadace ČEZ a 2. ZŠ. V areálu je hřiště na minifotbal a házenou. Okolo je čtyřdráhový atletický ovál s rovinkou 100 m, dále 2 sektory pro skok do dálky, sektor skoku vysokého a sektor vrhu koulí. Jsou zde i 2 tenisové kurty s jednou tréninkovou stěnou a jedno víceúčelové hřiště pro basketbal a tenis. Na přírodním svahu nad cílovou rovinkou byla postavena tribunka zhruba pro 170 lidí.

Slavnostní otevření rekonstruovaného areálu proběhlo 10. října 2006 za přítomnosti zástupců Magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, Nadace ČEZ a dalších hostů.

Článek z Plzeňského deníku z 11.10.2006:

Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce byl rozdělen do tří etap. První řeší jižní část (fotbalové hřiště, běžecký ovál 200m, skok daleký a hřiště na přehazovanou), druhá pak dvě tenisová a hod koulí. Třetí pak poslední třetí tenisový kurt a tribunku pro diváky.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Změny v přijímacím řízení na SŠ

Důležité informace najdete
na stránkách MŠMT.

ŠD

Provoz ŠD od 30. 11. 2020 v časovém rozsahu ráno a odpoledne beze změny. Zde najdete bližší informace k úpravě organizace ŠD 3. - 5. tříd. Informace budou zároveň rozeslány emailem během 27. 11. 2020. 1. a 2. ročníky pokračují ve stejném režimu platném od 18. 11.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vzhledem k situaci s nemocí covid-19 neproběhne původně plánovaný třídní aktiv. Důležité informace obdrží rodiče
od třídních učitelů e-mailem
do 27. 11. 2020
.

Od středy 18. 11.

probíhá výuka žáků 1. a 2. ročníků dle provizorního rozvrhu.

Ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné v tomto dokumentu MPSV.

Informace školní jídelny

Od středy 14.10.2020 je škola zavřená a všichni žáci mají automaticky odhlášené obědy. Pokud má někdo zájem o oběd, přihlásí se co nejdříve (nejlépe do středy 14.10. do 12 hodin) u paní Lohrové na tel. 378 027 114 nebo na emailu lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz , kde dostane bližší informace. Platí i pro žáky z odloučeného pracoviště. V případě zájmu o oběd, kontaktujte paní Lohrovou a i žáci z odloučeného pracoviště budou mít oběd na 2.ZŠ.

POZOR ZMĚNA!

Od pondělí 5.10.2020 do odvolání se obědy do nádob pro cizí strávníky a nemocné děti vydávají od 10,30 hodin do 10,55 hodin.

Informace v souvislosti s COVID-19

seznam opatření v naší škole najdete v tomto souboru.

POZOR ZMĚNA!

Od 1.9.2020 se obědy pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole, vydávají do nádob pouze první den jejich nepřítomnosti (pak je nutné obědy odhlásit) u zadního vchodu kuchyně(u hřiště) v době
od 11.00 do 11.25 hodin.

ŠD

Aktuální informace před zahájením školního roku 2020/2021 najdete ve složce ŠD - dokumenty.

ŠD

Přidělení žáků do jednotlivých oddělení najdete v tomto odkazu.

Stravování žáků na odloučeném pracovišti

Všechny důležité informace najdete v tomto souboru. Instrukce k registraci na portále Strava.cz najdete v tomto souboru.

Přihlášení obědů pro budoucí prvňáčky

Všechny potřebné informace najdete v tomto souboru.

ŠD informace k prominutí úplaty za 2. pololetí školního roku 2019/2020

více informací v tomto článku.

Umístění tříd

pro školní rok 2020/2021 k nahlédnutí v tomto souboru.

Výsledky losování do 1.A

pro školní rok 2020/2021
v tomto souboru.

Změny v přijímacím řízení na střední školy

Podrobnosti v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP